Het koetshuis van Enghuizen gerestaureerd

Het koetshuis van Enghuizen is rond dezelfde tijd gebouwd als Enghuizen zelf, rond 1935. Hoewel het gebouw er nog steeds staat, is het niet meer in de beste staat. Hoewel er subsidie mogelijk was voor de restauratie, lukt het toch niet om de vereiste verdere financiering rond te krijgen. Het is ook lastig: hoe kun je de hoge kosten voor de restauratie van een koetshuis verantwoorden als geen andere bestemming mogelijk is. Koetsen zijn er weinig meer.

Voor veel lagere kosten is het wel mogelijk om het gebouw digitaal te restaureren en zo kun je het koetshuis weer in volle glorie bekijken. Vooralsnog heb ik aan de achterzijde de aanbouw weggelaten. Met de golfplaten op het dak komt het mij niet origineel voor.

Het Koetshuis van Enghuizen
Het Koetshuis van Enghuizen

Hoewel ik het model zo heb gemaakt dat de deuren open kunnen, heb ik de binnenzijde nog niet kunnen nabouwen. Om toch een beeld te krijgen kun je de beschrijving lezen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Het zou leuk zijn als ik deze binnenkant ook zou kunnen modelleren: zo kunnen we het zelfs openstellen voor publiek! (wanneer was het ook al weer Open Monumentendag?)